pic00jpg

 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ห่วงใยพี่น้องเกษตรกร กำชับให้กรมปศุสัตว์ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบืออย่างเคร่งครัด พร้อมเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ อ่านต่อที่นี่

 

 

 

20210209 001

 

กรมปศุสัตว์เตือนอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนเถื่อน อาจเกิดผลข้างเคียงทำให้เสียหายร้ายแรง ผู้ผลิต นำเข้า ขาย มีความผิดตามกฎหมาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ยังไม่ผ่านการรับรอง อาจพบการระบาดรุนแรงและอาจพบการกลายพันธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูล :กลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์

 

20201124 001

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการระบาดของโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคหรือกลุ่มอาการในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจเฉพาะในสุกรว่า ที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานของ กรมปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ในทุกพื้นที่ของไทย ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ต่างตื่นตัวในการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์มาโดยตลอด เมื่อพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยง จึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ทำให้การป้องกันโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้เป็นอย่างดีอ่านเพิ่มเติม...

ข่าว/ข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20201223 001

วันนี้ (วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563) นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ อาคารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.1) ว่า ในอดีตที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          กรมปศุสัตว์ ใช้เวลาในการรับตัวอย่าง ทดสอบ และออกรายงาน   ผลการทดสอบให้ลูกค้ามีระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขรายละเอียดในรายงานผลการทดสอบ ซึ่งมีขั้นตอนของการรับส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ รวมถึงรอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในรายงานผลการทดสอบ จึงทำให้ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้นำระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาและใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบมากขึ้น  ช่วยลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ผู้ควบคุมระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)  สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการของตัวอย่างอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้ มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูล และยังคงไว้ซึ่งความเป็นกลางและการรักษาความลับของลูกค้า  อ่านเพิ่มเติม...

ข่าว/ข้อมูล : สำนักเลขานุการกรม

pic03

 

วันที่ 6 ต.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท นำโดยนายสัตวแพทย์จิรภัทร อินทร์สุข หัวหน้าชุด ร่วมกับพ.ต.ท.เกียรติชัย แสงศิลา ร.ต.อ.ศิษฎพงศ์ สิริวัฒน์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและขยายผล กรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านกรมปศุสัตว์ว่ามีการลักลอบนำเนื้อสุกรมาปลอมแปลงให้เหมือนเนื้อโคและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค บริเวณย่านคลองสามวา กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม..

ที่มาข่าว:กรมปศุสัตว์