ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

ที่อยู่หน่วยงาน 221 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทรศัพท์-โทรสาร  054-830178 ถึง 9    e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.