S 5300229

 

 

director2

           

DMTTA gif

 

ISO accredited 500

ข่าวสารกรมปศุสัตว์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน

10 มิ.ย. 64cศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2564
10 มิ.ย. 64 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปางจำกัด ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
24 พ.. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา เพื่อร่วมสอบสวนโรค ดำเนินการเก็บตัวอย่างทดสอบ และวางแผนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease)
13 พ.ค. 64 จัดการประชุม “ศวพ.ภาคเหนือตอนบนพบผู้ใช้บริการ ปี 2564”
12 พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางลงพื้นที่ ต.ปงยางคกและ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางเพื่อดำเนินการสอบสวนโรคลัมปีสกิน ( Lumpy Skin Disease)
22 เม.ย.64 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ลำปางดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในพื้นที่ศูนย์ ฯ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
20 มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดพิธี “สระเกล้าดำหัว ผอ. ศวพ. ภาคเหนือตอนบน” ในรูปแบบของสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์
1 เมย. 64 จัดกิจกรรม “ศูนย์เหนือวิชาการ ครั้งที่ 1/2564” โดยมีนายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการ ศวพ. ภาคเหนือตอนบน เป็นประธาน
25 มีค. 64 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2564
19 มีค. 64 นางสาวกมลรัตน์ ครุธาโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา”โครงการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรไทย ความรู้ กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร...
18 มีค.64 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ครั้งที่ 3/2564
16 มีค.64 เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้า และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ”

วิดีโอประชาสัมพันธ์

 

รับ-ส่งตัวอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
+
รายการพูดตรงประเด็น: เตือนภัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่
+
รายการเจาะใจ : บทบาทของกรมปศุสัตว์ด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร From Farm to Table
+
COVID-19 ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หรือไม่?
+
หมาจุดเตือนภัย : Rabies
+
ความรู้เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย
+
สารเร่งเนื้อแดง ภัยร้ายใกล้ตัว
+

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ด้านสุขภาพสัตว์

COVID

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

งานบริการประชาชน

งานวิชาการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

หัวข้อล่าสุด

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
11158
Today51
Yesterday32
This_Week104
This_Month640
All_Days11158

กำลังออนไลน์

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์