20210209 001

 

กรมปศุสัตว์เตือนอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนเถื่อน อาจเกิดผลข้างเคียงทำให้เสียหายร้ายแรง ผู้ผลิต นำเข้า ขาย มีความผิดตามกฎหมาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ยังไม่ผ่านการรับรอง อาจพบการระบาดรุนแรงและอาจพบการกลายพันธุ์ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูล :กลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์