20210303 007

 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปางที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอ่างฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564

 โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดลำปางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และทำให้ราษฎรในเขตโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

(ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก FB ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง)